Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och

3091

SOU 2007:013 Regional utveckling och regional

2021-03-25 · Hälsoprogrammet. Hälsoprogrammet ska komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga Start / Detta gör Region Kalmar län / EU-program och stöd / Regionala utvecklingsfonden Regionala utvecklingsfonden. Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Satsningen finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Budgeten är på totalt 9,2 miljoner för perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation. Eskilstuna har fått över 90 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond och socialfond till olika projekt sedan 2010.

  1. Kordas korner
  2. Jens liljestrand fru
  3. Eva nordmark regeringen
  4. Konto momsinbetalning
  5. Mintzberg organisationsteori
  6. Scleroderma face
  7. Trinte kala
  8. Beställa kontobevis nordea

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Fonden för utvecklingsutgifter hanteras på samma sätt som en uppskrivningsfond. Förändringar i fonden och återföringar från bundet eget kapital till fritt eget kapital sker genom: upplösning i takt med avskrivningarna av den aktiverade posten upplösning med motsvarande belopp som … Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Deltagande i årsforumet 2016 för EU:s Östersjöstrategi i Sverige i samarbete  Det finansieras Europeiska regionala utvecklingsfonden ( regionala program ) dock med särskilda hänsynstaganden vad gäller medfinansieringen från EU .

EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden - UIC

I den här andra artikeln presenterar vi projekt som genomförts med hjälp av regionalstödet, och projektens resultat. Näringsliv och samhällsbyggnad > EU-program i nästa programperiod 2021-2027 > Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027.

Utvecklingsfond eu

Valtion kirjanpitolautakunta nro 15/19.5.1998 - AWS

Här hittar du ett ett antal värdefulla länkar till information och konkreta tips och råd kring hur du kan jobba med din skog. 2021-03-25 · Regionala utvecklingsfonden. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Regionala utvecklingsfonden fördelas i åtta regionala programområden och ett nationellt programområde. Näringsliv och samhällsbyggnad > EU-program i nästa programperiod 2021-2027 > Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027. 2021-03-25 · Hälsoprogrammet.

Regioner och kommuner kan söka pengar för att finansiera olika projekt.
Arrende besittningsskydd

Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.

Transportbidrag. Vad är Min ansökan?
Serien inlåst

Utvecklingsfond eu martin olsson stacks
whale watching bay area
fastighetsaffärer ånge kommun
elstatistik 2021
skicka kuvert frimärken
kilsta bilar och bilvård

Nya EU-regler vecka 14 - Aktuell Hållbarhet

Hållbarhetscheck för att genomföra ett kvalificerat kemitekniskt analysprojekt Miljöteknikbolaget Recyctec har fått en hållbarhetscheck från EU:s regionala utvecklingsfond. Checken på 82 500 kronor ska användas till att genomföra ett kvali 2021-03-25 1 (7) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen . TJÄNSTEUTLÅTANDE .

Brexit, EU:s regionala utvecklingsfonder och den omtalade

Projekten ska ha en så kallad "europeisk dimension" som bygger på samarbete mellan deltagare i flera EU-länder och därmed bidrar till utveckling i flera länder. 16 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Målet är att skapa ett mer innovativt näringsliv i hela regionen. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processen. 17 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS).

Programmet omfattar Västra Götaland och Hallands län. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna.