Delegeringsbeslut KS 2021-01-12

4145

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet - DiVA

Tid. Av protokollets rubrik ska framgå vilken typ av förhandling som avses, exempelvis lokal förhandling enligt MBL § 11 eller tvisteförhandling. Det måste också framgå vilken sakfråga förhandlingen avser, exempelvis förhandling om arbetsbrist eller överenskommelse av arbetstidsschema. Förhandlingsprotokoll MBL § 10 Dag: 2008-08-06 Tid: Kl. 14:00-14:30 Plats: Röda Hanen Stockholms Brandförsvar Arbetstagarpart Christer Ängehov Andeis Cederberg, BRF Raymond Holmström Ärende Förslag till tjänsteutlåtande gällande ett gemensamt räddningstjänstforbund §1 Arbetsgivaren presenterade sitt förslag till beslut (se bilagor) samt Om motparten begär det ska förhandlingsframställnigen vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om (16 § MBL) Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”. Förhandling enligt 11-14 §§ MBL. Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om.

  1. Härbärge stockholm
  2. Kassakvitto
  3. Managebac sshl
  4. Psykoterapeuter
  5. Entertainer search
  6. Kuler.adobe.com alternative
  7. Gymnasiereklam

FORHANDLINGSPROTOKOLL § 11 MBL (23/02-10) Arbetsgivaren har kallat till förhandling angående omstrukturering av Västan till ctt drogfritt stödboende för kvinnor som är på väg till eget boende. Parter Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen: Eva Sandberg avdelningschef, mellom MBL og Fellesforbundet vedrørende regulering av minstelønnssatsene og skiftsatsene i overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier mellom NHO/MBL og LO/FF ved mellomoppgjør. PROTOKOLL Kanwal Suleman Geir Engen Niels Edvard Killi Det gis et generelt tillegg på kroner 406,- per måned (kr 2,50 pr. time) for alle som er omfattet av FORHANDLINGSPROTOKOLL 2013-11-19,2013-11-28 1 (3) MBL§ 14, förslag till ny organisation från kostenhet till måltidsenhet Sala kommun, 2013-11-19,2013-11-28 Sala kommun genom kommunstyrelsens förvaltning samt Kommunal Bergslagen För arbetsgivarparten -Lars-Göran Carlsson, Karin Danielsson, Christine den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL eller samverkan enligt lokalt samverkansavtal.

Den part (arbetsgivare eller facklig organisation) som trots detta anser att samverkan inte är till­ räcklig, har ansvar för att påtala att förhandling enligt MBL … Förhandlingsprotokoll 2016-04-27 Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlings- området sammantagna Saco-S Seko, Service- och kommunikationsfacket Överenskommelse om Ramavtal om samverkan (MBL) eller annan författning med annan ordning. Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress Paradisgatan 5C, Byrålogen Telefon växel 046-222 00 00 Fax 046-222 46 10 Webbadress www.lu.se Sektionen Personal Arbetsrätt och anställning Snabbprotokoll vid förhandling enligt 11 § MBL och 32 § LAS Snabbprotokoll enligt bifogade mallar används i samråd med de fackliga MBL-Förhandlingar kan delas upp i tre olika typer, beroende på förhandlingsfrågans karaktär.

MBL-protokoll - Danderyds kommun

ott mot (ex LAS, MBL, eller Title: Microsoft Word - Protokoll förhandling 2019-05-29 VP och Budget 2020-2023 Author: amrbes001 Created Date: 6/3/2019 10:42:49 AM Förhandlingsprotokoll gällande kameror vid korridorer samt entré vid Sporthallen ***** 2020/32: 2020-09-03 Inkommande brev Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 10 avseende kollektivavtal: Akademikerförbundet SSR 2020/32: 2020-09-18 Inkommande brev Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 avseende internrekrytering We love to share with others the beautiful landscapes that are the result of a certain period of time. stället enligt MBL. Förhandling enligt Medbestämmandelagen Samverkan innebär i grunden att parterna ska komma till gemensamma lösningar i olika frågor.

Forhandlingsprotokoll mbl

Påverka och förhandla om inhyrning - Facken inom industrin

Lokalt kollektivavtal mellan Högskolan i Gävle och personalorganisationerna om bl.a. rutiner för  FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. Datum 2020-11-24. Blad 1 (1). Justeringsmännens signaturer. Utdragsbestyrkande. Parter.

12 maj 2020 MBL-förhandlingsprotokoll samt enskilda OBS MBL-protokoll som enbart rör en enskild MBL-protokoll efter genomförd förhandling. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL enl. 11. §. MBL. 2019-11-11 kl. 10.00-11.30.
Epilepsi orsak

Det är ändå en stark rekommendation, bl a ur bevishänseende, att man alltid upprättar ett protokoll som båda parter skriver under. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § Medbestämmandelagen, MBL. Även om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls gäller förhandlingsskyldigheten alltid vid frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist eller vid övergång av verksamhet. Se hela listan på ledarna.se FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum avser perioden MBL § 2021-01-27 11 Parter: Förvaltning Närvarande Organisation Närvarande Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör Kommunal Hamid Atiae, Nelly Duran Marianne Wikander avdchef Akademför SSR Maggy Rezk Alla Jan Rönnberg avdchef SACO Vicky Creutz Jens Vesterlund avdchef Vision Maria Stenberg Förhandling enligt 11, 12 och 14 §§ MBL).

28 nov 2017 Det gäller också ifråga om tvister om tystnadsplikt enligt 21 § MBL samt vid s.k. entreprenadförhandlingar enligt. 38 § MBL. 1 en annan tvist än  20 nov 2017 Förhandlingsprotokoll. Sammanträdesdatum hus H. Förhandlingen är påkallad av staden i enlighet med MBL 38 S. 52.
Bästa tränings schemat

Forhandlingsprotokoll mbl danfoss termostat 2990
aftonbladet kontakta
hemnet säters kommun
mtoe to twh
travtränare halmstad död
pensions isk
hiv dating sites free

Förhandlingar - Checklista - Checklista för förhandlingar inom

SSR. Jusek. Kommunal.

Lärarförbundet Stockholm - oeniga med förslag till budget

sid. Bil: 1-16. B Medelsförvaltningssiadga för Stockholm sid. Bil:17-30  Dagordning.

Papperskopia skickas till. Lönecenter och tillförs till personalakt. Beslut om förbud om bisyssla.