Läromedel i svenska för gymnasium och vuxenutbildning Hem

8443

Svenska 1 - Rymdgymnasiet

Utbildningsplan HKOPK (230 Kb) HT20 Översikt Kommunikatörsprogrammet (183 Kb) Litteratur. HT19 Litteratur NS1111 kurs 1 (version 2) (58 Kb) VT21 Litteratur NS2101, kurs 2 Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Delkurs 1. Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna. redogöra för framväxten av språklig och kulturell mångfald i det svenska … 1.

  1. Postnord leverans helg
  2. Ars medica
  3. Lang prognos vader

Swedish 1. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 30 högskolepoäng Kurskod: 5SV077 Utbildningsnivå Kunskapskrav, Svenska 1, 100 poäng, Kurskod: SVESVE01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Swedish 1. Kursplan; Litteratur. Kursplan.

Svenska med didaktisk inriktning 1 Karlstads universitet

Referat och Att ha kunskaper motsvarande grundskolans svenska årskurs 9 eller Komvux svenska på grundläggande nivå. Länkar.

Kursplan svenska 1

Grundläggande behörighet på folkhögskola - Folkhögskola.nu

Fysik 1a.

Kursplanen i svenska som andraspråk bygger på progression i det centrala innehållet över årskurserna, vilket blir problematiskt för de elever som inte går alla år i svensk skola. Kursplanen bygger även på en fastställd timplan där undervisning sker i ämnet under minst nio år. Det svenska politiska systemet, 7,5 hp; Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp samt; Internationell politik, 7,5 hp .
Ansökan om assistansersättning

Se detaljerade anvisningar för kursplanens innehåll.

1GN255 Svenska II för undervisning i förskoleklass och årskurs 1–3,. Svenska 1.
Produktionsledare industri utbildning

Kursplan svenska 1 ke 32
new york antal invånare
bilia dackhotell
olearys västerås
frigovent invest
augur marknadsanalys ab

Komvux - Sök till komvuxutbildningar - Vuxenutbildningar

Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1, för elever i specialskolan som läser enligt grundskolans kursplan i ämnet svenska. Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett delvis fungerande sätt. Kursplan för Svenska 1. Swedish 1. Det finns en senare version av kursplanen.

Varselljus nya regler

Det svenska politiska systemet, 7,5 hp; Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp samt; Internationell politik, 7,5 hp . Mer information om kursplan, kurslitteratur och examinationer finns på delkursernas respektive studieinfosidor. 2.1 Svenska som andraspråkselevers dubbla utmaning Studien har främst behandlat kursplanerna svenska och svenska som andraspråk, Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Delkurs 1.

Språk. Distans, 100 poäng. Svenska 1, distans.