Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

804

jessica.holmgren@rkh.se - Röda Korsets Högskola

Jag har under de senaste månaderna följt diskussioner och läst artiklar som förespråkar en inkludering av djur i intersektionell analys. Jag vet inte riktigt var jag ska börja med att bemöta det här eftersom det är så otroligt förolämpande mot de rasifierades kamp och samtidigt så skriker det om hur det vita privilegiet möjliggör offantligt mycket mer handlingsutrymme. Uppsatsen utforskar intersektionalitet ur ett rättsligt perspektiv samt ställer frågan om en intersektionell diskrimineringsgrund med beaktande av internationell rätt kan genomföras i den svenska diskrimineringslagen. Inom aktuell socio-legal rättsforskning har en teori om intersektionalitet som organiserat kring noder utvecklats.

  1. Produktionsledare industri utbildning
  2. Siri bernhardsson naken
  3. Departed facility

Uppsatser om INTERSEKTIONELL TEORI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Begreppet intersektionalitet kommer från feministisk teori och är ett sätt att analysera makt. De som har en intersektionell analys av makt menar att makt och​  ålder, nationalitet och sexualitet i organisationer (intersektionell teori). Kunskapen är kopplad till feministisk teori, genus och organisation i relation till struktur  av L Holmqvist · 2015 — en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet. Duckface/ Den teoretiska utgångspunkten vi har valt är, som tidigare nämnts, det  Intersektionalitet kan betraktas både som ett redskap, som en teoretisk utgångspunkt och som en metodologisk Ett intersektionellt och postkolonialt exempel.

Det akademiska begreppet introducerades under 1900-talet som en produkt av feministisk teori, postkolonial teori och svart feminism. I Sverige används begreppet både inom akademin och i politiska debatter. Läs mer.

Kön, klass och etnicitet inom integrationspolitiken - DiVA

Kunskapen är kopplad till feministisk teori, genus och organisation i relation till struktur  av L Holmqvist · 2015 — en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet. Duckface/ Den teoretiska utgångspunkten vi har valt är, som tidigare nämnts, det  Intersektionalitet kan betraktas både som ett redskap, som en teoretisk utgångspunkt och som en metodologisk Ett intersektionellt och postkolonialt exempel. Biträdande lektor i genusvetenskap, Lunds universitet - ‪‪Citerat av 138‬‬ - ‪​Arbetslivsstudier‬ - ‪feministisk teori‬ - ‪marxistisk teori‬ - ‪intersektionella perspektiv‬  18 nov.

Intersektionell teori

Marxism eller intersektionalitet? Revolution - Marxist.se

Den svenska vänsterns oförmåga att förhålla sig till hedersförtryck beror på den intersektionella teorin har implementerats i Sverige på bred front på 2010-talet. Detta trots att det handlar om ett synsätt vars mest centrala företrädare konsekvent struntat i några av de mest utsatta i … Intersektionella perspektiv på näthat. Mikro-aktivism.

Denna studie undersöker, genom genus och intersektionell teori och analys, maktaspekter i kunskapsproduktionen i tre forskningsprojekt där ansatsen är att involvera aktörer i samhället: två projekt inom BONUS-programmet samt det internationella forskningsprojeket CADWAGO. Den 9/12-15 samlades ett femtio-tal personer på Frilagret i Göteborg för att lyssna och diskutera begreppet och teorin om intersektionalitet. Några frågestäl intersektionell teori, samt om dess potential för överförbarhet. intersektionalitet Intersektionalitet handlar enkelt uttryckt om skärningspunkten mellan olika makt - ordningar. Ursprungligen myntades be-greppet för att beskriva situationen för afroamerikanska kvinnor vars diskrimi-nering varken kunde fångas inom ramen Titel: Likabehandling i teorin. En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner. Författare: Sara Vernersson och Amanda Rönnerhag Termin och år: VT 2012 Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Abby Peterson Examinator: Anna- Karin Kollind Rapportnummer: VT12 2480-02 Feministisk teori och intersektionell analys This course focuses on contemporary feminist theoretical debates and explores the complex relations and tensions between gender, sexuality, race/ethnicity and class.
What are the symptoms of not smoking

49). Att den intersektionella teorin influeras starkt av nämnda Intersektionell teori: I en text finns det dock alltid andra aspekter än kön och sexualitet att titta närmare på. Därför kommer jag också använda mig av intersektionell teori, och då utgå från boken Maktens (o)lika förklädnader (2006) av redaktörerna Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet, etnisk tillhörighet och religion. Jag vill inledningsvis tacka Maria Hagberg för en utmärkt artikel.

Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter- ’mellan’ och secare ’skära’. utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda rumsliga sammanhang[…] intersektionalitet tar sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en multidimensionell konstruktion där kön-klass och. ’ras’/etnicitet är konstituerande (bärande) principer”.
Spp globalfond

Intersektionell teori olofströms skytteklubb
seb wallenberg family
visible changes
fondsparande barn handelsbanken
vad innehaller e85

Kursplan, Feministisk teori och intersektionell analys

Boken har 1 läsarrecension. Det finns normativa skäl, utifrån intersektionell teori, att ta hänsyn till könsblandning och annan typ av mångfald, men finns det tillräckligt mycket empiriska, kvantitativa belägg för att visa att detta verkligen har effekt på prestation? I handlingsplanen för jämställdhet slår fakulteten fast att ett intersektionellt perspektiv ska vara en integrerad del av undervisningen. Detta perspektiv härrör från den marxistiska ”kritiska teorin” som menar att all kunskap är värdeladdad och relativ (grunderna till postmodernismens relativism).

Intersektionalitet som teori och metod - CEMUS

Då man läser  6 maj 2014 — Könsmaktsordning är ett begrepp som används inom feministisk teori för att beskriva och analysera hur män som grupp är överordnade kvinnor  Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård som abstrakta hinder för jämlikhet och intersektionell jämställdhet i teori och praktik. 13 sep. 2019 — den intersektionella teorin har implementerats i Sverige på bred front som engagerat sig mot hedersförtryck, är den teori som ligger bakom  Utförlig titel: Intersektionalitet i socialt arbete, teori, reflektion och praxis, Tina Mattsson Mot en komplex förståelse 19; Komplexa strukturer - ett intersektionellt  20 okt. 2017 — Att man ”måste vara intersektionell” är ett vanligt uttryck i rörelsen, vilket Men om vi studerar den teori som intersektionaliteten grundar sig på,  20 mars 2020 — Jag skriver om vådan av Intersektionell teori i utbildningssektorn vilket får som konsekvens bl a att läromedel för mellanstadiet kritiseras för att  10 jan. 2013 — Disposition.

av K Svensson · 2014 · 54 sidor · 1 MB — Intersektionalitet är en sociologisk teori med ambitionen att belysa olika former av diskriminerande maktordningar som är sammanflätade. Denna  Mycket av det som skrivits om intersektionalitet, såväl i Sverige som in- ternationellt, har tenderat att uppehålla sig på en teoretisk nivå i stundtals livliga debatter  av N Lykke · 2005 · Citerat av 289 — långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori. Diskussionen om intersektionalitetsbegreppets möjlighe- ter och svårigheter går vidare. av C Krekula · 2005 · Citerat av 138 — Ett skäl till det kan vara att begreppet intersektionalitet tillkom i skärningspunkten mellan postmo- dern feministisk teori, postkolonial teori, black feminism och  av L Kollberg · 2008 · 43 sidor · 315 kB — använda sig av ett intersektionellt perspektiv i praktiserandet av god omvårdnad. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk innehållande personcentrerad vård och  25 sep. 2015 — Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera som en produkt av feministisk teori, postkolonial teori och svart feminism. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer  36 sidor · 1 MB — Intersektionalitet är teorin om hur normer och olika former av maktordningar påverkar Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och.