Nationell informationsstruktur - Socialstyrelsen

4429

Nationell informationsstruktur 2019:2 Modeller för Vård och

Nationell informationsstruktur 2021:1 Modeller för hälso- och sjukvård Socialstyrelsen 3 Processmodell för hälso- och sjukvård Processmodellen beskriver den process som alla som får hälso- och sjuk-vård genomgår för att identifiera och förändra patientens hälsotillstånd samt följa upp effekterna av detta. Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar Gemensam informationsstruktur som en del av Vision e-hälsa 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer. 4 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1 SOCIALSTYRELSEN Inledning Den nationella informationsstrukturen (NI) omfattar tre modelltyper: Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren.

  1. Wollerts tierp
  2. Err_gfx_d3d_init gta 5 fix
  3. Certifiering kyltekniker
  4. Naturvetarna fackförbund
  5. Handelsbanken presskonferens 2021

4 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1 SOCIALSTYRELSEN Inledning Den nationella informationsstrukturen (NI) omfattar tre modelltyper: Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren. Därför utvecklar Socialstyrelsen på regeringens uppdrag en ny, nationell källa för ordinationsorsak i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer. På Socialstyrelsen drivs arbetet med gemensam informationsstruktur främst i två områden: nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF). nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk inom social-tjänsten. Resultatet av Socialstyrelsens arbete i denna del planeras publiceras under 2014.

Ylva Ginsberg •Kunskapsstyrning på nationell nivå Gemensam informationsstruktur. Vi fördelar  Om hur Socialstyrelsens och CeHis nationella resurser för Nationell Informationsstruktur Och Nationellt Fackspråk.

Uppföljning 2019 - Vision e-hälsa 2025

Utredda  I den gemensamma informationsstrukturen ingår nationell informations- struktur (NI) och nationellt fackspråk (NF). Den nationella informations-. Socialstyrelsens arbete med den gemensamma informationsstrukturen bidrar till genomförandet av strategin Nationell eHälsa.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Stöd på vägen - Vårdanalys

En NIM kan utgöra beståndsdel i beskrivningar av större informationsmängder, exempelvis uppmärksamhetsinformation eller information inom … Innehåll Sammanfattning5 Nationell informationsstruktur och Snomed CT syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig. Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT användning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk samt tilldela medel till dessa försöksverksamheter.

Helena Nilsson. Socialstyrelsen Nationell informationsstruktur (process-, begrepps- och  Nationell informationsstruktur och. Snomed CT Socialstyrelsens uppdrag att stödja semantisk Socialstyrelsen stödjer verksamheterna i sin.
Vägglöss anticimex behandling

Nationellt fackspråk. Vård och omsorg. Snomed CT. Klassifikationer. och kodverk. Termbanken Nationell.

En NIM kan utgöra beståndsdel i beskrivningar av större informationsmängder, exempelvis uppmärksamhetsinformation eller information inom … Innehåll Sammanfattning5 Nationell informationsstruktur och Snomed CT syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig. Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT användning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk samt tilldela medel till dessa försöksverksamheter. För detta ändamål avsätts 8 000 000 kronor av medlen för uppdraget.
Psprovider registry

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur kopa nyproducerat
kongenital pigmentnevus
vad menas med den höviska litteraturen
klara gymnasium karlstad schoolsoft
ämneslärarprogrammet gu schema
samtrans jobb

Rubrik på titelsida 1 - RIV TA

Produkterna inom förvaltningen vänder sig till verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Instruktion för Socialstyrelsen Förordning (2015:284) ”skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde” ”skapa, beskriva och tillhandahålla en ändamålsenlig informationsstruktur inom sitt verksamhetsområde” 11 Informatiker inom e-hälsa till Nationell informationsstruktur till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi är cirka 670 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Tidigare på Socialstyrelsen: Utredare på enheten för Fackspråk och Informatik, med ansvar för utbildningar.

SOU 2006:082 Patientdatalag - Sida 119 - Google böcker, resultat

Metoder i det nationella fackspråket för vård- och omsorg. 4.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december Socialstyrelsen, Inera, Myndigheten behövs överenskommelser om en gemensam underliggande informationsstruktur och entydiga begrepp, koder och klassifikationer. Dessutom kan informationen användas för uppföljning och för att jämföra kvalitet på lokal, regional och nationell nivå.