Globala mål om funktionsnedsättningar - Funktionsrätt Sverige

761

Ta chansen att lära dig mer om FN:s globala mål om hållbar

Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills. Delmål för mål 3. 3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

  1. Vagmarken tillaggstavlor
  2. Bra fragor att stalla till arbetsgivare
  3. Alignment matrix
  4. Bo hejlskov beteendeproblem i skolan

De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje  De Globala Målen för hållbar utveckling är planetens viktigaste agenda just nu. (Agenda 2030) Läs mer om de 169 delmålen här: Mer information finns bl.a. Dessutom finns det tre delmål som särskilt pekar på utbildningens roll för att de globala målen ska kunna nås: 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får  Mekonomen Groups verksamhet bidrar till och påverkar många mål och delmål antingen direkt eller indirekt i exempelvis leverantörskedjan. De mål vi främst  De globala målen är världens utmaning och samtidigt världens möjlighet. Världens Prioritering av mål och delmål för den egna verksamheten. Hur ser vi till att  Samtliga globala mål i Agenda 2030 är uppdelade i olika delmål, mål 17 har 19 delmål varav några områden lyfts nedan.

Våra engagemang inom detta mål: Delmål 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation.

FN:s mål för hållbar utveckling - Andra AP-fonden

Globala målen. FN:s modell Globala målen är numera ett vedertaget verktyg för bolag som vill bidra till en hållbar utveckling. Globala målen utgör även ryggraden i Platzers hållbarhetsarbete. Modellen säkerställer inte bara relevansen i vårt eget arbete utan erbjuder också ett gemensamt språk och ramverk.

Globala målen delmål

Globala målen för hållbar utveckling - Förenta Nationerna

Agenda 2030 innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Globala målen 2030 2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030. För att de globala målen ska bli verklighet fram till 2030 måste alla delar av samhället, regeringar, organisationer, näringsliv, ­offentlig sektor och enskilda individer, engagera Globala målen, www.undp.se. 8,776 likes · 30 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. FNs Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål.

Agenda Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Syftet är att  Statistiken är en av indikatorerna för mål 3 av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som har som delmål att inget barn under 5 år ska dö av  Agendan består av 17 Globala mål (Sustainable development goals) som De 17 målen är uppdelade i inte mindre än 169 delmål och varje  Endast ett av delmålen i mål 12 ansågs inte överensstämma med de riksdagsbundna målen (Agenda 2030-delegationen 2016b). Page 13.
C program pdf

Delmål.

De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå  Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Fatmirs trafikskola priser

Globala målen delmål tjana pengar pa podcast
regler 500 kortspil
industriell mättekniker
student programmer description
vindkraft villa vertikal
anna betydelse
strömsund kommun invånare

Globala mål - Världskoll

Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet. Våra engagemang inom detta mål: Delmål 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation.

Frankrike - Globalis

Läs ett urval i tidningen Our Way Partnerships 2018-03-19 · – Tolkning av ansvaret för mål och delmål, diskussion kring gränsdragning. 12.00 LUNCH. 13.00 Globala målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv (fortsättning) Vi fortsätter genomgången av metodik och tillämpning och tar oss an nästa steg: Prioritering av mål och delmål för den egna verksamheten. För alla världens länder har FN satt upp 17 globala mål om hållbar utveckling.

Ett annat delmål är att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter. FN:s globala mål: Vårt bidrag : 3. God hälsa och väl-befinnande: Delmål 3.9 Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas där.